Vad är GSM

GSM står för Global System for Mobile Communications (men stod ursprungligen för groupe Spécial Mobile) och är en standard som utvecklades av ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Standarden beskriver protokollen för den andra generationen (2G) av nät som används av mobiltelefoner.

Den första generationen mobilnät (1G) började användas på 80-talet och alla dessa näten var analoga. Problemet var att olika länder använde olika standarder, teknologier och protokoll vilket innebar att bara för att en viss mobil fungerade i ett land, fungerade den inte nödvändigtvis i andra. Som om inte detta var problem nog så fick mobiltillverkarna lov att välja vilken av teknologierna de ville producera för, eller inkludera flera vilket gjorde telefonerna ännu mer otympliga. I 1982 skapades därför Groupe Spécial Mobile-kommittén i Paris för att utveckla en europeisk standard för digital mobiltelefoni. Arbetet var en framgång och 1987 i Köpenhamn skrev 13 länder på en viljeförklaring för att utveckla ett gemensamt system för mobiltelefoner inom Europa. EU beslutade därpå att GSM skulle bli en obligatorisk standard att anpassa sig efter. Därefter gick det snabbt. 1991 gjordes världens första GSM-samtal från den finska premiärministern Harri Holkeri till Tamperes borgmäste Kaarina Suonio. Ett år senare skickades det första SMSet.

År 1995 så introducerades tjänster för kommersiella SMS, fax- och datakommunikation over GSM. Standarden hade vid denna tiden spritt sig från Europa, bland annat till till USA och Australien, och antalet användare var större än tio miljoner. Året därpå introducerades kontantkort för GSM-mobiler. I och med dessa utvecklingar samt att mobiler blev mindre till storleken och mer praktiska ökade antalet användare lavinartat, och 1998 var antalet GSM-användare över 100 miljoner. Flera tjänster fortsatte att utvecklas, bland annat MMS vilket lanserades 2002, vilket möjliggjorde skickandet av bilder, musik och video. År 2004 översteg antalet GSM-användare 1 miljard, en hisnande siffra. Så småningom utvecklades 3G, en standard med förbättringar och fler funktioner än GSM. I dagsläget har vi även 4G, men många använder fortfarande GSM-nätet och dess historiska och sociala inverkan går ej att förneka.

Comments are closed.