Vad är Minicall?

Lite teknisk historia om vad för teknologier som föregick dagens utbredda kommunikations samhälle med våra smartphones, sms, facebook och instagram.

Minicall är ett varumärke för personsökare, en apparat som varit med länge genom tiderna men som nu blir mer och mer sällsynt. Redan på 1920-talet förekom personsökning via radiosignaler i USA, men det var först på 60-talet som systemet verkligen bredde ut sig, då främst bland sjukvård, inom fabriker samt hos polisväsendet. I Sverige började systemet testas 1968 av Svenska Televerket. Personsökare kommunicerar via radiosignaler, men på en sådana frekvenser att det ej går att ta upp sändningen på vanlig radio. Med denna teknik gick det alltså att nå den man ville utan störning, varpå de fick ta sig till en fast telefon för att veta vad det gällde. Televerkets första system som utnyttjade detta lanserads 1978 och hette MBS. Många väsenden insåg med tiden användbarheten i MBS och systemet levde kvar till 1996 då bland annat Minicall var en av ersättarna.

Televerket byggde 1985 ut ett särskilt nät för just Minicall med 200 radiosändare som täckte stora delar av landet. I början fungerade endast tonsökning, vilket betydde att man i förtid ställde in vissa meddelanden, varpå sändaren skickade en viss kombination av toner som stod för de olika meddelandena. 1989 kom tjänsten Minicall Numerik, vilket innebar att man kunde använda display för mottagande av siffermeddelanden. Så småningom kom också en tjänst vid namn Minicall Text, vilket innebar att man kunde ta emot textmeddelanden i personsökarna. 2002 var antalet användare runt 100000, och detta år såldes Minicall av Telia till företaget Generic Mobile.

I dagsläget har mobiltelefoner på många håll tagit över personsökarens roll i och med den extra tydligheten i textmeddelanden och samtal. Dock har personsökare mycket större tillförlitlighet än mobilnät. Av den anledningen så lever Minicall och andra personsökare fortfarande kvar inom vissa branscher där det är viktigt att alltid kunna nå folk och att sändningarna ej stör elektronisk utrustning, såsom hos polis, räddningstjänst, vård, ambulanspersonal och hissmontörer.

Comments are closed.